หน้าหลัก        หนังสือรับรอง        ทนายความ        ถาม-ตอบ        ติดต่อเรา  
 


บริการสำนักงาน
      ปรึกษากฎหมาย
      พินัยกรรม
      ผู้เยาว์และครอบครัว
      ที่ดินและขับไล่
      คดีแพ่ง
      คดีอาญา
      บังคับคดี
      ให้กู้ยืม (เงินด่วน)

      บทความกฏหมาย
      เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      หนังสือรับรอง
      กิจกรรมสำนักงาน
      ทนายความ
      ถาม-ตอบ
      ที่ตั้งสำนักงาน


 
 
บทความกฏหมาย

ประวัติธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา สัญลักษณ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม[1] ปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เนื้อหา [ซ่อน] 1 ประวัติ ความเป็นมา 2 สัญลักษณ์ 3 ผลิตภัณฑ์และบริการ 4 สาขา 5 อ้างอิง 6 แหล่งข้อมูลอื่น [แก้] ประวัติ ความเป็นมา พ.ศ. 2537 รัฐบาลลงนามโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเชีย[2] พ.ศ. 2540 รัฐบาลเชิญชวนธนาคารต่างๆ ให้เปิดธนาคารแบบอิสลาม[3] ธนาคารศรีนคร เปิดบริการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม และปิดตัวลงเนื่องจากวิกฤติทางการเงิน[4] พ.ศ. 2541 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดบริการทางเงินตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเน้นเปิดในชุมนุมที่มีชาวมุสลิมอยู่หนาแน่น เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยเปิดเป็นแผนกหนึ่งในสาขาของธนาคาร[5] พ.ศ. 2545 12 กรกฎาคม 2545 ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบสาขาแรก ที่ถนนวิจิตรไชยบูลย์ จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดเป็นสาขาแยกการบริหาร สำนักงาน สาขาเป็นเอกเทศ และเปิดเคาน์เตอร์แยกในสาขาปกติที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตันหยงมัส สาขาตากใบ และสาขาสุไหงโกลก[6] [7] 25 กันยายน 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร์ฯ[8] พ.ศ. 2546 12 มิถุนายน 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสาขาแรก ที่อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง[9] 18 สิงหาคม 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ และจัดพิธีเปิดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค[10] [11] 15 ธันวาคม 2546 ธนาคารกรุงไทย ได้เปิดสำนักงานใหญ่ บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์) [12] ที่อาคารธญาณ ถนนพัฒนาการ พ.ศ. 2548 9 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารกรุงไทย ได้โอนบริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์) ทั้งหมด รวมทั้งสาขา 18 แห่งทั่วประเทศ ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามนโยบายกระทรวงการคลัง[13] ทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 27 สาขาโดยทันที พ.ศ. 2549 18 สิงหาคม 2549 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มารวมที่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก[14] 6 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารได้รวมระบบเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบของธนาคารกรุงไทย ซาริอะฮ์ แทนระบบเดิมทั้งหมด ลูกค้าฝั่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องเปลี่ยนหมายเลขบัญชีทั้งหมด เปลี่ยนสมุดบัญชีใหม่ บัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน เปลี่ยนจากใบฝากกลายเป็นสมุดเงินฝาก และสามารถฝาก-ถอน ชำระสินเชื่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศ[15] พ.ศ. 2550 9 พฤศจิกายน 2550 ธนาคารได้เพิ่มทุนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 31,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้นหลัก รวม 98.183% ทำให้ธนาคารกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยอัตโนมัติ[16] พ.ศ. 2552 5 มีนาคม 2552 ธนาคารเปิดตัวภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ เครื่องแบบพนักงาน ชื่อย่อของธนาคารใหม่ ณ ห้องบอลรูม ร.ร.อินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต[17] [แก้] สัญลักษณ์ สัญลักษณ์แรก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเริ่มต้นก่อตั้งธนาคาร - 4 มีนาคม 2552 [18] สีเขียว : รูปโดมสีเขียว คือ มัสยิด ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม คือ ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดรวมทางด้านจิตใจ พลัง และความสามัคคี สีทอง : รูปเส้นตวัดสีทอง เป็นลักษณะลายกนกของศิลปะไทย แสดงถึงความสมานฉันท์ผูกพันของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ และความรุ่งโรจน์ สีน้ำเงิน : รูปมือสีน้ำเงิน แสดงถึงการขอพรจากพระเจ้า เป็นลักษณะของการโอบอุ้ม เชิดชู การช่วยเหลือกันและกัน อันเป็นหลักปฏิบัติในทางศาสนาอิสลาม 5 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน [19] [20] ความหมายของสี สีเขียว หมายถึง ความเจริญ งอกงาม และมั่นคง สีเหลืองทอง หมายถึง พลังความสว่างของศาสนาอิสลาม ซึ่งให้ความสว่างไสวแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม ความหมายขององค์ประกอบ รูปตัว I ตวัดเป็นพระจันทร์เสี้ยว มองได้ 2 แบบ คือ พยัญชนะตัวแรกภาษาอาหรับ อลีฟ พยัญชนะภาษาอังกฤษ I (ไอ) ย่อมาจาก Islamic ดาวสีเหลืองทอง หมายถึง ความเป็นผู้นำที่ก้าวหน้ายั่งยืน [แก้] ผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด[21] มีผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ เงินฝาก เงินฝากภายใต้หลัก วาดิอะฮ์ โดยผู้ฝากอาจจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทน ขึ้นแล้วแต่ประเภท มีดังนี้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อเดิมคือบัญชีรักษาทรัพย์ เป็นบัญชีที่สามารถฝาก-ถอนได้ตามที่ต้องการ สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นแรก สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นสองบัญชีเดินสะพัด เป็นบัญชีกระแสรายวัน สามารถเบิกถอนโดยใช้เช็ค บัญชีอัล-ฮัจญ์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมเงินฝากเพื่อไปทำฮัจย์ ผู้ฝากบัญชีนี้ต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น เงินฝากภายใต้หลัก มุฎอรอบะฮ์ เป็นเงินฝากที่มีผลตอบแทนตามสัดส่วนตามสัญญาของกำไรที่ธนาคารหามาได้ มีดังนี้ บัญชีเงินฝาก มุฎอรอบะฮ์ทั่วไป สมุดบัญชี มุฎอรอบะฮ์ทั่วไปเปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุน โดยฝากขั้นต่ำในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ที่ผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ถ้าฝากระยะเวลามาก สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา ดังนี้ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน บัญชีเงินฝาก อัล อะมีน เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุน โดยฝากขั้นต่ำเป็นเงินจำนวนที่สูง โดยผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนทุกเดือน แต่ห้ามถอนจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญา ตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ถ้าฝากระยะเวลามาก สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา ดังนี้ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน สินเชื่อ ลักษณะการให้สินเชื่อของธนาคารจะเป็นตามสัญญา โดยมีการกำหนดงวดการผ่อน อัตรากำไรอย่างชัดเจน ไม่มีการขึ้น-ลงเหมือนดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา การดำเนินการเป็นลักษณะการค้า-ขาย เช่น เมื่อลูกค้าต้องการของชิ้นหนึ่ง ธนาคารจะทำการซื้อให้ โดยขายต่อให้ลูกค้าเป็นราคาของ+กำไรที่ธนาคารต้องการ แล้วลูกค้าก็ผ่อนกับธนาคารตามสัญญา โดยธนาคารมีสินเชื่อดังนี้ สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค โดยมี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, ซื้อรถยนต์, เพื่อการอุปโภค, เพื่อการเดินทาง, เพื่อการศึกษาต่อ,วงเงินสัจจวัฎ และวงเงินอเนกประสงศ์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อระยะเวลา (Term Financing Facilities) สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facilities) สินเชื่อเพื่อการเช่าและการเช่าซื้อ ตั๋วเงินและภาระผูกพัน สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ อื่นๆ บัตร ATM ธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ [แก้] สาขา หลังจากรับโอนกิจการธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์ ได้มีการยุบรวมสาขาที่ใกล้เคียงกันในภาคใต้ และเพิ่มสาขาในบางพื้นที่ ปัจจุบัน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี 28 สาขา[22] ดังนี้ กรุงเทพฯ สาขาคลองตัน สาขามีนบุรี สาขาศรีนครินทร์ (ย้ายมาจากถนนพัฒนาการ) สาขาทุ่งครุ สาขาปทุมธานี สาขาสาทร สาขาอโศก สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (ถนนแจ้งวัฒนะ) [23] [24] ภาคกลาง สาขาอยุธยา [25] ภาคใต้ สาขาเพชรบุรี สาขาชุมพร สาขากระบี่ สาขาสงขลา สาขาหาดใหญ่ สาขาจะนะ (อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) สาขาปัตตานี สาขาจะบังติกอ (อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) สาขายะลา สาขานราธิวาส สาขาถ.วิจิตรไชยบูลย์ (อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส) สาขาสตูล สาขาภูเก็ต ภาคเหนือ สาขาพิษณุโลก สาขาลำปาง สาขาเชียงใหม่ สาขาเชียงราย ภาคตะวันออก สาขาพัทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาขอนแก่น [แก้] อ้างอิง ^ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ รวมข่าวสารเว็บ Readyplanet.net ^ Webboard Dserver.org ^ สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ หนังสือพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2546 ^ เว็บนิตยสารผู้จัดการ ^ เว็บนิตยสารผู้จัดการ ^ ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ที่ ธอท รส.93/2549 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ^ ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ เว็บไซด์มุสลิมไทย.คอม ^ หนังสือพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2546 ^ เว็บไซด์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ^ เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ แผ่นพับแนะนำบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2550 ^ ติดต่อธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ พิธีเปิด ibank สาขา ศูนย์ราชการ,สำนักข่าวไทยมุสลิม ^ ประชาชนแห่ขอสินเชื่อจากธนาคารอิสลาม แก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต,ข่าวช่อง 7 ^ Ibank สาขาที่ 27 เปิดให้บริการแล้ว,ThaiPr.net [แก้] แหล่งข้อมูลอื่น เว็บไซต์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไทย) [ซ่อน]ด • พ • กธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งมีสาขาในประเทศไทย ธนาคารกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธ.พาณิชย์ไทย กรุงเทพ • กรุงศรีอยุธยา • กสิกรไทย • เกียรตินาคิน • จีอี มันนี่ • ซีไอเอ็มบี ไทย • ทหารไทย • ทิสโก้ • ไทยพาณิชย์ • ไทยเครดิต • ธนชาต • นครหลวงไทย • ยูโอบี • แลนด์ แอนด์ เฮาส์ • สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) • เมกะ สากลพาณิชย์ • สินเอเชีย • เอ ไอ จี ธ.พาณิชย์ต่างประเทศ โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ • ซิตี้แบงก์ • ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น • เอช เอส บี ซี • ดอยซ์แบงก์ • เจพีมอร์แกน เชส • คาลิยง • เอเอ็นเอ • อินเดียนโอเวอร์ซีส์ • เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. • อาร์ เอช บี • โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น • แห่งประเทศจีน • มิซูโฮ คอร์ปอเรต • โนวาสโกเทีย • บีเอ็นพี พารีบาส์ • โซซิเยเต้ เจเนราล ธนาคารของรัฐบาลไทย กรุงไทย • พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย • เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร • เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย • ออมสิน • อาคารสงเคราะห์ • อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารในอดีต มณฑล • เกษตร • แหลมทอง • ศรีนคร • เอเชีย • รัตนสิน • ยูโอบีรัตนสิน • นครธน • สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน • ไทยทนุ • ดีบีเอสไทยทนุ • สหธนาคาร • มหานคร • กรุงเทพพาณิชยการ • ไทยธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นบทความเกี่ยวกับ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2". หมวดหมู่: ธนาคาร | บทความเกี่ยวกับ หน่วยงาน ที่ยังไม่สมบูรณ์ หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่: บทความที่รอการตรวจสอบรูปแบบ ดูบทความ อภิปราย แก้ไข ประวัติ เครื่องมือส่วนตัวทดลองใช้รุ่นเบตา ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้ ป้ายบอกทาง หน้าหลัก เหตุการณ์ปัจจุบัน ถามคำถาม บทความคัดสรร บทความคุณภาพ สุ่มเนื้อหา สืบค้น มีส่วนร่วม ศาลาประชาคม ปรับปรุงล่าสุด ร่วมแก้ไข ศาลาชุมชน ติดต่อวิกิพีเดีย บริจาคให้วิกิพีเดีย วิธีใช้ เครื่องมือ หน้าที