หน้าหลัก        หนังสือรับรอง        ทนายความ        ถาม-ตอบ        ติดต่อเรา  
 


บริการสำนักงาน
      ปรึกษากฎหมาย
      พินัยกรรม
      ผู้เยาว์และครอบครัว
      ที่ดินและขับไล่
      คดีแพ่ง
      คดีอาญา
      บังคับคดี
      ให้กู้ยืม (เงินด่วน)

      บทความกฏหมาย
      เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
      หนังสือรับรอง
      กิจกรรมสำนักงาน
      ทนายความ
      ถาม-ตอบ
      ที่ตั้งสำนักงาน


 
 
บทความกฏหมาย

ประวัติธนาคารอิสลาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา สัญลักษณ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม[1] ปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เนื้อหา [ซ่อน] 1 ประวัติ ความเป็นมา 2 สัญลักษณ์ 3 ผลิตภัณฑ์และบริการ 4 สาขา 5 อ้างอิง 6 แหล่งข้อมูลอื่น [แก้] ประวัติ ความเป็นมา พ.ศ. 2537 รัฐบาลลงนามโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเชีย[2] พ.ศ. 2540 รัฐบาลเชิญชวนธนาคารต่างๆ ให้เปิดธนาคารแบบอิสลาม[3] ธนาคารศรีนคร เปิดบริการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม และปิดตัวลงเนื่องจากวิกฤติทางการเงิน[4] พ.ศ. 2541 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดบริการทางเงินตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเน้นเปิดในชุมนุมที่มีชาวมุสลิมอยู่หนาแน่น เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยเปิดเป็นแผนกหนึ่งในสาขาของธนาคาร[5] พ.ศ. 2545 12 กรกฎาคม 2545 ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบสาขาแรก ที่ถนนวิจิตรไชยบูลย์ จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดเป็นสาขาแยกการบริหาร สำนักงาน สาขาเป็นเอกเทศ และเปิดเคาน์เตอร์แยกในสาขาปกติที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตันหยงมัส สาขาตากใบ และสาขาสุไหงโกลก[6] [7] 25 กันยายน 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร์ฯ[8] พ.ศ. 2546 12 มิถุนายน 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสาขาแรก ที่อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง[9] 18 สิงหาคม 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ และจัดพิธีเปิดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค[10] [11] 15 ธันวาคม 2546 ธนาคารกรุงไทย ได้เปิดสำนักงานใหญ่ บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์) [12] ที่อาคารธญาณ ถนนพัฒนาการ พ.ศ. 2548 9 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารกรุงไทย ได้โอนบริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์) ทั้งหมด รวมทั้งสาขา 18 แห่งทั่วประเทศ ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามนโยบายกระทรวงการคลัง[13] ทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 27 สาขาโดยทันที พ.ศ. 2549 18 สิงหาคม 2549 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มารวมที่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก[14] 6 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารได้รวมระบบเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบของธนาคารกรุงไทย ซาริอะฮ์ แทนระบบเดิมทั้งหมด ลูกค้าฝั่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องเปลี่ยนหมายเลขบัญชีทั้งหมด เปลี่ยนสมุดบัญชีใหม่ บัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน เปลี่ยนจากใบฝากกลายเป็นสมุดเงินฝาก และสามารถฝาก-ถอน ชำระสินเชื่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศ[15] พ.ศ. 2550 9 พฤศจิกายน 2550 ธนาคารได้เพิ่มทุนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 31,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้นหลัก รวม 98.183% ทำให้ธนาคารกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยอัตโนมัติ[16] พ.ศ. 2552 5 มีนาคม 2552 ธนาคารเปิดตัวภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ เครื่องแบบพนักงาน ชื่อย่อของธนาคารใหม่ ณ ห้องบอลรูม ร.ร.อินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต[17] [แก้] สัญลักษณ์ สัญลักษณ์แรก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเริ่มต้นก่อตั้งธนาคาร - 4 มีนาคม 2552 [18] สีเขียว : รูปโดมสีเขียว คือ มัสยิด ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม คือ ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดรวมทางด้านจิตใจ พลัง และความสามัคคี สีทอง : รูปเส้นตวัดสีทอง เป็นลักษณะลายกนกของศิลปะไทย แสดงถึงความสมานฉันท์ผูกพันของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ และความรุ่งโรจน์ สีน้ำเงิน : รูปมือสีน้ำเงิน แสดงถึงการขอพรจากพระเจ้า เป็นลักษณะของการโอบอุ้ม เชิดชู การช่วยเหลือกันและกัน อันเป็นหลักปฏิบัติในทางศาสนาอิสลาม 5 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน [19] [20] ความหมายของสี สีเขียว หมายถึง ความเจริญ งอกงาม และมั่นคง สีเหลืองทอง หมายถึง พลังความสว่างของศาสนาอิสลาม ซึ่งให้ความสว่างไสวแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม ความหมายขององค์ประกอบ รูปตัว I ตวัดเป็นพระจันทร์เสี้ยว มองได้ 2 แบบ คือ พยัญชนะตัวแรกภาษาอาหรับ อลีฟ พยัญชนะภาษาอังกฤษ I (ไอ) ย่อมาจาก Islamic ดาวสีเหลืองทอง หมายถึง ความเป็นผู้นำที่ก้าวหน้ายั่งยืน [แก้] ผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด[21] มีผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ เงินฝาก เงินฝากภายใต้หลัก วาดิอะฮ์ โดยผู้ฝากอาจจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทน ขึ้นแล้วแต่ประเภท มีดังนี้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อเดิมคือบัญชีรักษาทรัพย์ เป็นบัญชีที่สามารถฝาก-ถอนได้ตามที่ต้องการ สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นแรก สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นสองบัญชีเดินสะพัด เป็นบัญชีกระแสรายวัน สามารถเบิกถอนโดยใช้เช็ค บัญชีอัล-ฮัจญ์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมเงินฝากเพื่อไปทำฮัจย์ ผู้ฝากบัญชีนี้ต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น เงินฝากภายใต้หลัก มุฎอรอบะฮ์ เป็นเงินฝากที่มีผลตอบแทนตามสัดส่วนตามสัญญาของกำไรที่ธนาคารหามาได้ มีดังนี้ บัญชีเงินฝาก มุฎอรอบะฮ์ทั่วไป สมุดบัญชี มุฎอรอบะฮ์ทั่วไปเปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุน โดยฝากขั้นต่ำในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ที่ผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ถ้าฝากระยะเวลามาก สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา ดังนี้ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน บัญชีเงินฝาก อัล อะมีน เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุน โดยฝากขั้นต่ำเป็นเงินจำนวนที่สูง โดยผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนทุกเดือน แต่ห้ามถอนจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญา ตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ถ้าฝากระยะเวลามาก สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา ดังนี้ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน สินเชื่อ ลักษณะการให้สินเชื่อของธนาคารจะเป็นตามสัญญา โดยมีการกำหนดงวดการผ่อน อัตรากำไรอย่างชัดเจน ไม่มีการขึ้น-ลงเหมือนดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา การดำเนินการเป็นลักษณะการค้า-ขาย เช่น เมื่อลูกค้าต้องการของชิ้นหนึ่ง ธนาคารจะทำการซื้อให้ โดยขายต่อให้ลูกค้าเป็นราคาของ+กำไรที่ธนาคารต้องการ แล้วลูกค้าก็ผ่อนกับธนาคารตามสัญญา โดยธนาคารมีสินเชื่อดังนี้ สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค โดยมี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, ซื้อรถยนต์, เพื่อการอุปโภค, เพื่อการเดินทาง, เพื่อการศึกษาต่อ,วงเงินสัจจวัฎ และวงเงินอเนกประสงศ์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อระยะเวลา (Term Financing Facilities) สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facilities) สินเชื่อเพื่อการเช่าและการเช่าซื้อ ตั๋วเงินและภาระผูกพัน สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ อื่นๆ บัตร ATM ธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ [แก้] สาขา หลังจากรับโอนกิจการธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์ ได้มีการยุบรวมสาขาที่ใกล้เคียงกันในภาคใต้ และเพิ่มสาขาในบางพื้นที่ ปัจจุบัน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมี 28 สาขา[22] ดังนี้ กรุงเทพฯ สาขาคลองตัน สาขามีนบุรี สาขาศรีนครินทร์ (ย้ายมาจากถนนพัฒนาการ) สาขาทุ่งครุ สาขาปทุมธานี สาขาสาทร สาขาอโศก สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (ถนนแจ้งวัฒนะ) [23] [24] ภาคกลาง สาขาอยุธยา [25] ภาคใต้ สาขาเพชรบุรี สาขาชุมพร สาขากระบี่ สาขาสงขลา สาขาหาดใหญ่ สาขาจะนะ (อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) สาขาปัตตานี สาขาจะบังติกอ (อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) สาขายะลา สาขานราธิวาส สาขาถ.วิจิตรไชยบูลย์ (อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส) สาขาสตูล สาขาภูเก็ต ภาคเหนือ สาขาพิษณุโลก สาขาลำปาง สาขาเชียงใหม่ สาขาเชียงราย ภาคตะวันออก สาขาพัทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาขอนแก่น [แก้] อ้างอิง ^ พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ รวมข่าวสารเว็บ Readyplanet.net ^ Webboard Dserver.org ^ สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ^ ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ หนังสือพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2546 ^ เว็บนิตยสารผู้จัดการ ^ เว็บนิตยสารผู้จัดการ ^ ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ที่ ธอท รส.93/2549 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ^ ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ เว็บไซด์มุสลิมไทย.คอม ^ หนังสือพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2546 ^ เว็บไซด์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ^ เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ แผ่นพับแนะนำบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2550 ^ ติดต่อธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ^ พิธีเปิด ibank สาขา ศูนย์ราชการ,สำนักข่าวไทยมุสลิม ^ ประชาชนแห่ขอสินเชื่อจากธนาคารอิสลาม แก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต,ข่าวช่อง 7 ^ Ibank สาขาที่ 27 เปิดให้บริการแล้ว,ThaiPr.net [แก้] แหล่งข้อมูลอื่น เว็บไซต์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไทย) [ซ่อน]ด • พ • กธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งมีสาขาในประเทศไทย ธนาคารกลาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธ.พาณิชย์ไทย กรุงเทพ • กรุงศรีอยุธยา • กสิกรไทย • เกียรตินาคิน • จีอี มันนี่ • ซีไอเอ็มบี ไทย • ทหารไทย • ทิสโก้ • ไทยพาณิชย์ • ไทยเครดิต • ธนชาต • นครหลวงไทย • ยูโอบี • แลนด์ แอนด์ เฮาส์ • สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) • เมกะ สากลพาณิชย์ • สินเอเชีย • เอ ไอ จี ธ.พาณิชย์ต่างประเทศ โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ • ซิตี้แบงก์ • ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น • เอช เอส บี ซี • ดอยซ์แบงก์ • เจพีมอร์แกน เชส • คาลิยง • เอเอ็นเอ • อินเดียนโอเวอร์ซีส์ • เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. • อาร์ เอช บี • โอเวอร์ซี-ไชนิสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น • แห่งประเทศจีน • มิซูโฮ คอร์ปอเรต • โนวาสโกเทีย • บีเอ็นพี พารีบาส์ • โซซิเยเต้ เจเนราล ธนาคารของรัฐบาลไทย กรุงไทย • พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย • เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร • เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย • ออมสิน • อาคารสงเคราะห์ • อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารในอดีต มณฑล • เกษตร • แหลมทอง • ศรีนคร • เอเชีย • รัตนสิน • ยูโอบีรัตนสิน • นครธน • สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน • ไทยทนุ • ดีบีเอสไทยทนุ • สหธนาคาร • มหานคร • กรุงเทพพาณิชยการ • ไทยธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นบทความเกี่ยวกับ หน่วยงาน หรือองค์กร ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ ดึงข้อมูลจาก "http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2". หมวดหมู่: ธนาคาร | บทความเกี่ยวกับ หน่วยงาน ที่ยังไม่สมบูรณ์ หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่: บทความที่รอการตรวจสอบรูปแบบ ดูบทความ อภิปราย แก้ไข ประวัติ เครื่องมือส่วนตัวทดลองใช้รุ่นเบตา ล็อกอิน / สร้างบัญชีผู้ใช้ ป้ายบอกทาง หน้าหลัก เหตุการณ์ปัจจุบัน ถามคำถาม บทความคัดสรร บทความคุณภาพ สุ่มเนื้อหา สืบค้น มีส่วนร่วม ศาลาประชาคม ปรับปรุงล่าสุด ร่วมแก้ไข ศาลาชุมชน ติดต่อวิกิพีเดีย บริจาคให้วิกิพีเดีย วิธีใช้ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา ปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลด หน้าพิเศษ หน้าสำหรับพิมพ์ ลิงก์ถาวร อ้างอิงบทความนี้ ภาษาอื่น 日本語 吴语 粵語 หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09:18 วันที่ 20 ธันวาคม 2552 อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน; เงื่อนไขอื่นอาจใช้ประกอบด้วย โปรดศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน Wikipedia® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของมูลนิธิวิกิมีเดีย ติดต่อเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพีเดีย ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ที่มา : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เมื่อ : 17/5/2553
 

   

 
หน้าหลัก    |   หนังสือรับรอง    |   ทนายความ    |   ถาม-ตอบ    |   ติดต่อเรา
© สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บ